Witness 12
Sektörler ve Kullanım Alanları
Sağlık Sektörü
CodeArt saglik

Dünyanın sağlık kuruluşları çoğu, Imperial College Sağlık NHS Trust (İngiltere), Sheffield Eğitim Hastanesi NHS Trust (İngiltere), Portsmouth Hastaneleri NHS Trust (İngiltere), DWP (İngiltere) ve Sarasota Memorial Hastanesi (Amerika) de dahil olmak üzere kendi süreçlerini geliştirmek amacıyla WITNESS’a güveniyor.

Bazı örnek çalışmalara ilişkin dökümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
 Glaxo Witness ile paketleme hatlarında %15 verimlilik artışı sağladı
 AstraZeneca tedarik zincirinde Witness kullanarak fark yarattı.


Sağlık sektöründeki bazı kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

* Önerilen yeni yapı projeleri performansının öngörülerinde
* Önemli hizmet sunumu yapılandırılmasının test senaryolarında,
* Farklı sermaye yatırım seçeneklerinin göreceli faydalarının değerlendirilmesinde
* Kalkınma hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak en iyi uygulamaların geliştirilmesinde
* Bölüm ekipman ve kaynak kullanımını iyileştirmesinde
S