Witness 12
Lanner Witness Simülasyon Eğitimi
CodeArt Lanner Witness Türkiye Tek Yetkili Bayiisi Karmaşık sistemlerin ve süreçlerin modellenebilmesi, ve oluşturulan model ile yazılımın güvenilir sonuçlar üretebilmesi için Codeart tarafından iki farklı düzeyde eğitim verilmektedir.

Temel eğitim düzeyinde daha önce simülasyon yazılımı kullanmamış, yazılım geliştirme tecrubesi bulunmayan katılımcılar hedeflenmekte; katılımcıların eğitim sonrasında simülasyon ile neleri yapabileceklerini kavrayabilmeleri, temel modelleme elemanlarını kullanabilmeleri, model geliştirme sürecinde karşılaşacakları sorunlar için araştırma yapabilecek düzeye gelmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim sürecinde önce ana başlık altındaki maddeler anlatılmakta, ardından işlenilen maddelere ilişkin örnek modeller üzerinden katılımcıların pratik yapmaları sağlanmaktadır.

İleri eğitim düzeyinde ise daha önce temel düzeydeki eğitimi almış olan, ya da simülasyon yazılımları ve/veya yazılım geliştirme dilleri konusunda tecrubesi bulunan katılımcılar hedeflenmekte; bu katılımcıların Witness yazılım mimarisini kavramaları, ileri Witness elemanlarını kullanabilmeleri, hazır olan modelleme elemanları ile yapılamayacak geliştirmeleri yazılım desteği ile yapabilmeleri, Witness yazılımını bütün bir modelleme ve sunum sürecindeki motor araç olarak kullanabilecekleri seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır. İleri düzey eğitim tamamen örnek modeller üzerinde, katılımcılar ile eş zamanlı olarak işlenmektedir.

Temel Düzey Eğitim (Süre: 4 gün)

SİMÜLASYONA GİRİŞ
 • Simülasyon ile analiz yaklaşımları
 • Simülasyon modellerinde girdi ve çıktılar
 • İstatistiksel verilerin türetilmesi*
WİTNESS İLE SİMÜLASYON
 • Witness Scenario Analizer *
 • Witness Optimizer *
 • Witness Documentor *
 • Witness VR (Virtual Reality) *
 • Witness kullanıcı arayüzü *
TEMEL ELEMANLAR
 • Part **
 • Machine **
 • - Single
  - Batch
  - Assembly
  - Production
  - General
  - Multiple Cycle
  - Multiple Station
 • Buffer **
 • - Giriş-Çıkış kurallarına göre
  - Bekleme ve bekletme sürelerine göre
 • Labor
 • Conveyor
 • Path **
 • Vehicles
 • Tracks
 • Variable
 • - User variables
  - System variables
 • Attribute
 • - User attributes
  - System attributes
 • Shift
WİTNESS KOD YAPISI
 • Rules
 • - Input rules (Buffer, Flow, Least, Match, Most, Percent, Pull, Recipe, Select, Sequence, Wait)
  - Output rules (Buffer, Connect, Destination, Flow, Least, Most, Percent, Push, Recipe, Select, Sequence, Wait)
  - Labor rules (-, None, Match, Wait)
 • Actions
 • - = (değer atama)
  - ! (açıklama)
  - Değişken tanımlama
  - If yapısı
  - Döngü kullanımı
 • Built-in fonksiyon kullanımı
 • User Defined fonksiyon kullanımı
 • Sistem değişkenleri
VERİ YÖNETİMİ
 • Dışarıdan veri almak
 • - Excel’den veri almak
  - Veritabanı bağlantısı *
  - Par dosyası kullanımı
 • Model çıktılarını aktarmak
WİTNESS İLE GÖRSELLİK
 • 2D görsellik
 • Fast Build ile 3D görsellik *

* Temel eğitim kapsamında bu maddeler tanıtım amacıyla ele alınacak, detaylı olarak işlenmeyeceklerdir. Bu maddeler üzerinde detaylı çalışmalar ileri düzey eğitim kapsamındadır.

*** Sıvılara ilişkin modelleme elemanları (parantez içerisinde verilen elemanlar) tanıtım amacıyla ele alınacak, detaylı olarak işlenmeyeceklerdir. Bu maddeler üzerinde detaylı çalışmalar ileri düzey eğitim kapsamındadır.

İleri Düzey Eğitim (Süre: Her bir başlık için 2-3 gün)


MALZEME AKIŞI YÖNETİMİ

Model içerisindeki malzeme akışının yönetilmesi için kullanılabilecek bütünleşik ve yazılımsal yöntemler ele alınacaktır.

Bu örnek kapsamında aşağıdaki konular detaylı bir şekilde işlenmiş olacaktır:
- Parça tipleri ve rotalama
- Par dosyası kullanımı
- Excel listesi ile malzeme yaratımı
- Veritabanı bağlantılarının kullanımı
- Değişken ve fonksiyon kullanarak komplex giriş ve çıkış kurallarının tasarlanması
- Aktif ve pasif elemanların davranışları
- Sistem özellikleri ve sistem değişkenlerinin model sürecinde kullanılmaları


MAKİNE TİPLERİ VE KURGULAMA

Süreci en doğru şekilde temsil edebilecek makinelerin tasarlanması ve modellenmesi için Machine elemanı detaylı bir şekilde ele alınacak ve komplex makine modelleri oluşturulacaktır.

Bu örnek kapsamında aşağıdaki konular detaylı bir şekilde işlenmiş olacaktır:
- Makine tipleri ve kullanım örnekleri
- Montaj, ayrıştırma ve parça özelliklerinin takibi
- Çoklu istasyonların kullanımı
- Makinelere özel sistem özellik ve değişkenlerinin kullanımı


İŞÇİ VE TAŞIMA ELEMANLARININ KULLANIMI

Model içerisinde malzeme akışı ve işlemlerin işçiler ve taşıma elemanları kullanılarak yürütülmesine yönelik çalışma yapılacaktır.

Bu örnek kapsamında aşağıdaki konular detaylı bir şekilde işlenmiş olacaktır:
- Farklı tip ve özelliklerde işçi tanımlanması
- Vardiya yönetimi
- Sistem özellikleri ve sistem değişkenlerinin model sürecinde kullanılmaları
- Network, station, section ve carrier elemanlarının kullanımı
- Aktif ve pasif taşıyıcı modellemeleri
- Komplex eleman ve taşıyıcı çağırma ve yönlendirme kurallarının tasarlanması


SENARYO ÜRETİMİ VE KARŞILAŞTIRMA

Model içerisindeki elemanların farklı özelliklerde olabilme durumları ele alınacak, aynı modelde farklı senaryoların oluşturulabilmesi, çalıştırılması ve sonuçların değerlendirilmesi konusu işlenecektir.

Bu örnek kapsamında aşağıdaki konular detaylı bir şekilde işlenmiş olacaktır:
- Scenario Analizer aracının kullanımı
- Eleman özelliklerinin tanımlanması ve senaryoların oluşturulması
- Değişken kullanımı ile farklı süreçlerde senaryoların tasarlanması
- Senaryo sonuçlarının alınması ve yorumlanması


OPTIMIZASYON

Model içerisinde optimizasyon modellerinin kurgulanması ve optimizer aracının kullanılması konuları işlenecektir.

Bu örnek kapsamında aşağıdaki konular detaylı bir şekilde işlenmiş olacaktır:
- Optimizer aracının kullanımı
- Kullanıcı tanımlı fonksiyonların kurgulanması
- Optimizasyon modelinin kurgulanması ve Optimizer aracında tanımlanması
- Optimizasyona dayalı sonuçların alınması ve yorumlanması


RAPORLAMA VE GÖRSELLİK

Simülasyon sonuçlarının model içerisinde ya da farklı ortamlarda raporlanması, ve model üzerinde görselliğin sağlanması konuları ele alınacaktır.

Bu örnek kapsamında aşağıdaki konular detaylı bir şekilde işlenmiş olacaktır:
- Bütünleşik istatistiklerin okunması ve kullanımı
- Kullanıcı tanımlı istatistiklerin oluşturulması
- Model sonuçlarının Excel ya da veritabanı gibi ortamlara aktarılması
- Raporlama elemanlarının kullanımı
- 2D görsellik özellikleri
- Özellik ve değişkenlere dayalı görsel uyarıları ve değişikliklerin tasarlanması ve kurgulanması
- Kullanıcı ile iletişim kuran model tasarımları


Eğitim ile ilgili talepleriniz için lütfen bizimle irtibata geçin: info@codeart.com.tr

Proje Danışmanlığı
CodeArt Lanner Witness Türkiye Tek Yetkili Bayiisi Codeart olarak Witness yazılımının bütün özelliklerini tanıyor ve karmaşık modellerin nasıl geliştirileceğini iyi biliyoruz. Bu bilgi birikimimiz ile sizlere dilerseniz projelerinizde yol gösterebilir, dilerseniz sizin için sıfırdan modeller geliştirebilir, ve eğer Witness lisansınız yoksa geliştirdiğimiz modelleri özel arayüzleri olan uygulamalara (bkz: Witness Simba) dönüştürerek teslim edebiliriz.

İş süreçlerinizin, ya da farklı bir sistemin simülasyon ile analiz edilmesini istiyorsanız, veya hazır simülasyon modellerinizin Witness ortamından bağımsız uygulamalara dönüştürülmesini istiyorsanız lütfen bizimle temasa geçin.

WITNESS SIMBA (SIMulation Based Applications)
Simba modülü, Witness Simülasyon Motoru'nun gücünden stand-alone uygulamalar içerisinde faydalanabilmeyi sağlayan OEM paketidir. SIMBA Developer Kit içerisinde Witness'ı, COM nesnelerini ve ActiveX kontrollerini barındıran bir pakettir. Bu paketi kullanarak C, C++, C#, VB, VBA gibi ortamlarda geliştirilen uygulamalarınızın içerisine simülasyon modelleri gömebilir ve bu modelleri çalıştıracak olan simülasyon motorunu kullanabilirsiniz.