Temel Düzey Eğitim

Temel Düzey Eğitim
Süre: 4 gün

Temel eğitim düzeyinde daha önce simülasyon yazılımı kullanmamış, yazılım geliştirme tecrubesi bulunmayan katılımcılar hedeflenmekte; katılımcıların eğitim sonrasında simülasyon ile neleri yapabileceklerini kavrayabilmeleri, temel modelleme elemanlarını kullanabilmeleri, model geliştirme sürecinde karşılaşacakları sorunlar için araştırma yapabilecek düzeye gelmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim sürecinde önce ana başlık altındaki maddeler anlatılmakta, ardından işlenilen maddelere ilişkin örnek modeller üzerinden katılımcıların pratik yapmaları sağlanmaktadır.

İleri Düzey Eğitim

İleri Düzey Eğitim
Süre: 2 - 3 gün (Her bir başlık için)

İleri eğitim düzeyinde ise daha önce temel düzeydeki eğitimi almış olan, ya da simülasyon yazılımları ve/veya yazılım geliştirme dilleri konusunda tecrubesi bulunan katılımcılar hedeflenmekte; bu katılımcıların Witness yazılım mimarisini kavramaları, ileri Witness elemanlarını kullanabilmeleri, hazır olan modelleme elemanları ile yapılamayacak geliştirmeleri yazılım desteği ile yapabilmeleri, Witness yazılımını bütün bir modelleme ve sunum sürecindeki motor araç olarak kullanabilecekleri seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır. İleri düzey eğitim tamamen örnek modeller üzerinde, katılımcılar ile eş zamanlı olarak işlenmektedir.

MALZEME AKIŞI YÖNETİMİ

Model içerisindeki malzeme akışının yönetilmesi için kullanılabilecek bütünleşik ve yazılımsal yöntemler ele alınacaktır. Bu örnek kapsamında aşağıdaki konular detaylı bir şekilde işlenmiş olacaktır:

 •       Parça tipleri ve rotalama
 •       Par dosyası kullanımı
 •       Excel listesi ile malzeme yaratımı
 •       Veritabanı bağlantılarının kullanım
 •       Değişken ve fonksiyon kullanarak komplex giriş ve çıkış kurallarının tasarlanması
 •       Aktif ve pasif elemanların davranışları
 •       Sistem özellikleri ve sistem değişkenlerinin model sürecinde kullanılmaları
MAKİNE TİPLERİ VE KURGULAMA

Süreci en doğru şekilde temsil edebilecek makinelerin tasarlanması ve modellenmesi için Machine elemanı detaylı bir şekilde ele alınacak ve komplex makine modelleri oluşturulacaktır. Bu örnek kapsamında aşağıdaki konular detaylı bir şekilde işlenmiş olacaktır:

 •       Makine tipleri ve kullanım örnekleri
 •       Montaj, ayrıştırma ve parça özelliklerinin takibi
 •       Çoklu istasyonların kullanımı
 •       Makinelere özel sistem özellik ve değişkenlerinin kullanımı
İŞÇİ VE TAŞIMA ELEMANLARI

Model içerisinde malzeme akışı ve işlemlerin işçiler ve taşıma elemanları kullanılarak yürütülmesine yönelik çalışma yapılacaktır. Bu örnek kapsamında aşağıdaki konular detaylı bir şekilde işlenmiş olacaktır:

 •       Farklı tip ve özelliklerde işçi tanımlanması
 •       Vardiya yönetimi
 •       Sistem özellikleri ve sistem değişkenlerinin model sürecinde kullanılmaları
 •       Network, station, section ve carrier elemanlarının kullanımı
 •       Aktif ve pasif taşıyıcı modellemeleri
 •       Komplex eleman ve taşıyıcı çağırma ve yönlendirme kurallarının tasarlanması
SENARYO ANALİZİ VE OPTİMİZASYON

Model içerisinde değişken olan noktaların kurgulanması, bu değişikliklere göre farklı senaryoların analiz edilebilmesi, ve en uygun parametrelerin belirlenebilmesi için optimizasyon yapılması konuları işlenecektir. Bu örnek kapsamında aşağıdaki konular detaylı bir şekilde işlenmiş olacaktır:

 •       Experimenter aracının kullanımı
 •       Eleman özelliklerinin tanımlanması ve senaryoların oluşturulması
 •       Değişken kullanımı ile farklı süreçlerde senaryoların tasarlanması
 •       Senaryo sonuçlarının alınması ve yorumlanması
 •       İleri seviye fonksiyon kullanımı ile optimizasyona hazırlık
RAPORLAMA VE GÖRSELLİK

Simülasyon sonuçlarının model içerisinde ya da farklı ortamlarda raporlanması, ve model üzerinde görselliğin sağlanması konuları ele alınacaktır. Bu örnek kapsamında aşağıdaki konular detaylı bir şekilde işlenmiş olacaktır:

 •       Bütünleşik istatistiklerin okunması ve kullanımı
 •       Kullanıcı tanımlı istatistiklerin oluşturulması
 •       Model sonuçlarının Excel ya da veritabanı gibi ortamlara aktarılması
 •       Raporlama elemanlarının kullanımı
 •       2D görsellik özellikleri
 •       Özellik ve değişkenlere dayalı görsel uyarıları ve değişikliklerin tasarlanması ve kurgulanması
 •       Kullanıcı ile iletişim kuran model tasarımlar

Referanslarımız

Referanslarımız


Witness Eğitim ve Danışmanlık hizmeti verdiğimiz müşterilerimiz...

Sanko Logo
Renault Logo
Ford Logo
Tofas Logo
Cummins Logo
FNSS Logo
ISKO Logo

Proje Danışmanlığı

Proje Danışmanlığı
Süre: Her proje için analiz sonrası belirlenir

Codeart olarak Witness yazılımının bütün özelliklerini tanıyor ve karmaşık modellerin nasıl geliştirileceğini iyi biliyoruz. Bu bilgi birikimimiz ile sizlere dilerseniz projelerinizde yol gösterebilir, dilerseniz sizin için sıfırdan modeller geliştirebilir, ve eğer Witness lisansınız yoksa geliştirdiğimiz modelleri özel arayüzleri olan uygulamalara dönüştürerek teslim edebiliriz.

İş süreçlerinizin, ya da farklı bir sistemin simülasyon ile analiz edilmesini istiyorsanız, veya hazır simülasyon modellerinizin Witness ortamından bağımsız uygulamalara dönüştürülmesini istiyorsanız lütfen bizimle temasa geçin.

Witness Simülasyon Proje Danışmanlığı Codeart