Kesikli Olay Simülasyonu Nedir?

Kesikli Olay Simülasyonu Nedir?

Kesikli Olay Simülasyonu (Discrete Event Simulation), sistemi oluşturan bileşenleri ve her bir bileşenin birbiri ile etkileşimini modelleyerek çalışır. Ayrıca gerçek sistemlerde görülebilecek olan rastsallık ve değişkenlik öğelerini de içerir. Böylece modellenen sistem gerçek hayatta olduğu gibi çalışmaya başlar. Bu sistemler; bir imalat hattı, bir çağrı merkezi ya da havaalanındaki bagaj taşıma sistemi bile olabilir.

Simülasyon yazılımları üzerinde tasarlanan simülasyon modelleri, gerçek sistemlerin davranışını temsil etmek ve öngörülebilen deneyler yaratmak amacıyla, istatistiksel olarak doğruluğu kabul edilen girdiler ile çalışır. Bu deneyler veya senaryolar sayesinde gerçek sistemi bozmadan ya da değiştirmeden, “What If?” analizlerini yapabilmemize olanak sağlar.

Lanner Witness Simülasyon Yazılımı, istatistik ile yazılımın gücünü birleştirerek kullanıcılara karmaşık sistemler üzerinde öngörüde bulunabilme, süreç değişikliklerinde olası sonuçları değerlendirebilme, darboğazları tespit edebilme ve farklı kriterler doğrultusunda optimum yararın sağlanabileceği modeller geliştirme olanağı sunmaktadır.

Kesikli Olay Simülasyonu Nedir?

WITNESS Neler Yapabilir?

WITNESS Neler Yapabilir?

Simülasyon çalışmaları, maliyet ve zaman açısından gerçek sistemlerde deneme yanılma yoluyla yapılan analizlere göre önemli avantajlar sağlar. Çeşitli “What If?” analizlerinin gerçek hayatta bir hastanenin acil biriminde ya da bir üretim hattında denenmesi pek mümkün olmazken, simülasyon modelleri üzerinde çeşitli senaryolar gerçek sistemi etkilemeden kolayca test edilebilir. Üstelik yalnızca belirlenen senaryoların test edilmesi ile kalmaz, Witness sistemi belirlenen kriterler çerçevesinde optimum şekilde çalıştıracak parametreleri kendisi bulabilir.

Karar Vericiler için Optimum Çözümü Gösterir

İçinden çıkılmaz gibi görünen karmaşık sistemler için optimum parametre değerlerini hesaplar.

Karar Verme Sürecinde Riski Azaltır

Bir tesis veya süreç için önerilen değişikliklerin ne gibi sonuçlar doğuracağını gösterir.

En Doğru Yatırım Kararlarının Verilmesini Sağlar

Farklı alternatifleri değerlendirmek ve fizibilite analizi yapmak için güvenilir sonuçlar üretir.

Farklı Öneriler için Güvenilir Bir Prototip Sunar

İyileştirmelerin sanal ortamda denenmesini ve sonuçlarının raporlanmasını sağlar.

Sistemin Karakterinin Daha Detaylı Anlaşılmasını Sağlar

Simüle edilecek sistemin mevcut parametre ve kurgularının net bir şekilde belirlenmesini sağlar.

Kalıcı ve Maliyetsiz Sanal Laboratuvarlar Kurulmasını Sağlar

Yapılan modeller kalıcıdır. Farklı konularda farklı deneyler için kullanılabilir.

Lanner Witness Simülasyon Yazılımı
ile yapabildiklerinize birkaç örnek...

Quick 3D özelliği ile simülasyon modellerinizi kolayca 3 boyutlu modellere dönüştürebilirsiniz.

Dijital İkiz ve Simülasyon

Digital Twin ve Simülasyon

Günümüzde IoT sistemlerin kullanımının hızla artması ile birlikte Dijital İkiz kavramı da önemli bir hale gelmiştir. Dijital İkiz kavramı temel olarak fiziksel bir ürünün yaşam döngüsünün, aynı özelliklerdeki sanal bir kopyası üzerinden takip edilmesi olarak ifade edilebilir. Gerçek ürün ile sanal ürün eşleştirilir ve gerçek ürünün dijital sistemler aracılığı ile tasarım ve takibinin yapılabilmesini sağlar. Dolayısı ile dijital ikiz kavramı, fiziksel dünya ile dijital dünya arasındaki bir köprü vazifesi görmektedir.

Simülasyon modelleri ise fiziksel sistemlerin dijital kopyaları olarak ifade edilebilir. Simülasyon modelinin kullanım amacı temel olarak gerçek sistem üzerinde bir değişiklik yapılmadan önce, bu değişikliğin sanal ortamda yapılarak sonuçlarının gözlemlenebilmesidir. Dolayısı ile simülasyon modeli üzerinde üretilen veya işlem gören bir ürün de Dijital İkiz olarak tanımlanabilir.

Günümüz iş dünyasında oldukça popüler bir hale gelen Dijital İkiz kavramı, uzun bir geçmişi olan simülasyon teknolojilerinden bağımsız düşünülemez. Zira amaç ürünün dijital bir kopyasını oluşturduktan sonra bu kopya üzerinde yapılacak işlemleri de dijital platformlarda, yani simülasyon modellerinde test etmek, böylelikle gerçek sistem üzerinde karar verilen eylemleri hayata geçirmek olacaktır.

Dijital İkiz (Digital Twin) ve Simülasyon

Endüstri 4.0 ve Simülasyon

Endüstri 4.0 ve Simülasyon
Endüstri 4.0 ve Simülasyon

4. Sanayi Devrimi olarak tanımlanan Endüstri 4.0 konsepti temel olarak Akıllı İmalat ve Akıllı Fabrikalar kavramlarından doğmuştur. Bu kavramları olanaklı kılan bütün teknoloji ve metodolojilerin bütünü olarak ele alınabilir. Burada amaç dijital verilerin ve işlemci gücünün akıllı teknolojiler ve güçlü yazılımlar ile birleştirilmesi, bunun sonucunda da gerçek zamanlı verileri işleyerek anlık durum tespitleri yapabilen, buna bağlı kararlar alabilen veya önerilerde bulunabilen sistemlerin hayata geçirilmesidir.

Gerek Akıllı İmalat, gerek ise Endüstri 4.0 kavramlarından çok daha eski bir kavram olan Simülasyon (benzetim), özellikle seri imalat alanında uzun yıllardır zaten kullanılmaktadır. Ancak Endüstri 4.0 ile birlikte gerek verilerin toplanması, gerek ise süreçlerin algoritmik olarak tanımlanması ve Machine Learning gibi veriye yönelik tahminleme yöntemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte, günümüzde simülasyon çalışmaları çok daha kolay bir şekilde uygulanabilir olmuştur.

Lanner Witness Simülasyon Yazılımı ile sistemin dijital bir kopyasını üretmek ve bu kopya üzerinde denemeler yapmak, sahadan alınan veriler ile olası gerçek sonuçları görmek çok daha kolay bir hal almıştır.

WITNESS HORIZON Özellikleri

WITNESS HORIZON Özellikleri

Ne kadar karmaşık yapıda olursa olsun WITNESS iş süreçlerinizi modellemek ve simülasyonunu yapabilmek için size zengin içerikli profesyonel araçlar sunuyor. İster imalat isterse hizmet sektörü olsun, sürekli iyileştirme stratejileri veya yatırım odaklı kurumlar için WITNESS, risksiz ve düşük maliyetli bir şekilde iş değişikliği senaryolarını test etmek ve doğrulamak için, esnek bir platform sunmaktadır.

Witness Simülasyon Yazılımı ile ilgili detaylı bilgi için...

WITNESS ile Senaryo Analizi

WITNESS ile Senaryo Analizi

Simülasyon çalışmasında farklı senaryolar tanımlamak ve bunları karşılaştırmak WITNESS ile çok kolaydır.

Modeli oluşturduktan sonra her farklı senaryoda hangi parametrelerin değişkenlik gösterebileceğinin seçilmesi ile birlikte WITNESS farklı senaryoları otomatik olarak oluşturur.

Sonrasında senaryoların ne kadar süre çalıştırılacağını ve çıktı olarak neleri görmek istediğinizi (Karlılık, beklemeler, kullanım oranları, vb..) seçmeniz yeterlidir. WITNESS bütün senaryoları teker teker çalıştıracak ve sonunda bütün senaryoları karşılaştırabileceğiniz bir rapor ekranı sunacaktır.

Witness ile Senaryo Analizi


WITNESS ile Optimizasyon

WITNESS ile Optimizasyon
Witness ile Optimizasyon

Çok fazla parametre ve çok fazla seçenek olduğu durumlarda WITNESS senaryoları akıllı sezgisel (heuristic) algoritmalar kullanarak kendisi belirleyebilir.

Simülasyon ile optimizasyon için geleneksel optimizasyon yöntemlerinde olduğu gibi bir matematiksel model kurmaya gerek yoktur. Siz yalnızca modelinizi oluşturur, amaç fonksiyonunuzu ve parametrelerinizi belirlersiniz. WITNESS amaç fonsiyonunuzun sonucundaki değişimi gözlemleyerek bir sonraki senaryoda hangi parametrele değerlerini seçmesi gerektiğini belirler.

Optimizasyon sonucunda WITNESS size hangi senaryoları denediğini, parametrelerdeki değişkenliğin sonucu nasıl etkilediğini ve en uygun parametre değerlerinin ne olması gerektiğini gösteren bir rapor ekranı sunacaktır.

Lanner Kimdir?

Lanner Kimdir?
Lanner Logo

Lanner işletmelere, üstün teknoloji ile değer keşfini etkinleştirmesini, süreç anlayışının geliştirilmesini, süreç değişimlerinin desteklenmesini ve hem stratejik hem de operasyonel anlamda üstün kararlar geliştirilmesine olanak sağlar.

Lanner’ın zengin mirası 1978 yılına kadar uzanır. Bu dönemde British Leyland Motors (sonradan İSTEL AT & T olan) firmasında dünyanın ilk görsel interaktif simülasyon aracı geliştirilir. Lanner Group, 1996 yılında AT & T Istel firmasından ayrılarak kurulur ve şimdi dünyanın önde gelen iş süreci simülasyon ve optimizasyon kuruluşu olarak tanınmaktadır. Bu ekip Fortran 77 ile programlanan ve 1980 yılında piyasaya sürülen, Dünyanın ilk ticari görsel etkileşimli simülasyon paketi olan SEE WHY yazılımını geliştiren ekiptir aynı zamanda. Bu zengin deneyim ve bilgi, bugün güçlü bir ekip ile WITNESS yazılımını her geçen gün daha güçlü, daha kullanışlı hale getirmek için çalışmaya devam etmektedir.

Avrupa, ABD ve Asya’daki ofisleri ile, Lanner dünyada önde gelen şirketler ve kamu kuruluşları ile çalışmaktadır. Lanner’ın WITNESS simülasyon modelleme teknolojisi, dünyada üretim, hizmet ve kamu sektörlerini de kapsayan 5000 kuruluşta hizmet vermektedir. Lanner gelişmiş simülasyon teknolojisini, WITNESS aracılığıyla simülasyon uzmanları ve operasyonel kullanıcılara ulaştırır. Türkiye'de de CodeArt Yazılım Sistemleri tek yetkili Türkiye distribütörü olarak bu bayrağı devralmıştır.